TRONDHEIM SOM LITTERATURHUS
Det blir litteraturhus i Trondheim! Både Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune har satt litteraturhuset på sine budsjetter for den neste fireårsperioden, og nå gjenstår det å få på plass lokaler, organisasjon og privat økonomisk støtte.
Selv om vi ønsker et permanent sted å være, vil vi fortsette å ta hele byen i bruk. I løpet av våren kan du oppleve litterære vandringer, møter i Nidarosdomen og på Skistua – for å nevne noe. Og kanskje treffer du oss også på Lerkendal i løpet av våren? Litteraturen skal være et møtested. Den skal utfordre og utfordres, på ulike arenaer mellom ulike disipliner og mennesker. Det håper vi gjenspeiles i vårprogrammet.

Tusen takk til alle dere som har støttet arbeidet med et litteraturhus i Trondheim så langt, vi håper å se deg på noen av arrangementene våre!

Trond 2015Trond Åm
Prosjektleder, Litteraturhuset i Trondheim

Reklamer